ESPÍRITU DE MEJORA E INNOVACIÓN

La tecnologia és un element clau en el sector de la logística, ja que permet una major eficiència i agilitat en els processos de transport i distribució. En EXEM, ens esforcem per estar a l'avantguarda de les últimes innovacions tecnològiques per a poder oferir als nostres clients una experiència de transport i logística de la més alta qualitat.

Hem incorporat recentment millores en el procés de la informació, ja sigui durant la prestació del servei, per mitjà del sistema D.T.D. (Drive TransportDocument) contractat amb l'empresa Logisticfull, s.l. que permet informar en temps real als nostres clients de l'estat de les seves mercaderies en la càrrega i descàrrega, així com rebre els documents de càrrega i descàrrega quan aquesta es produeix.

Els nostres proveïdors tenen a la seva disposició a través del nostre web accés a tots els seus albarans, possibilitat de fer facturació o acte facturació i gestió dels seus ports pendents de cobrament. Todo vía Web e intentando evitar el consumo innecesario de papel.

En definitiva, a EXEM considerem que la tecnologia és un element clau per a oferir un servei de transport i logística eficient, segur i de qualitat als nostres clients i transportistes. Per això, continuem invertint en tecnologia amb l'adquisició de noves eines i solucions innovadores que ens permetin continuar millorant la nostra oferta de serveis.

Català